Focus Areas

EdTech startupid

Startup Estonia EdTech tegevuste tulemusena on aidatud kaasa kuni 10 ettevõtte laienemisele välisturgudele ning kuni 35 uue idee tekkimisele ja 15 uue lahenduse valideerimisele koostöös haridusasutuste ja -ekspertidega. 

Tegevused EdTech startupidele

Tegutsevate ettevõtete toetamine

 • Startupidele mentorprogrammi võimaluse avamine rahvusvahelises EdTech kiirendis xEDU Accelerator
 • Startupide lahenduste piloteerimine õppeasutustes koostöös HITSA-ga
 • Startupide ja haridusasutuste vahel koosloome käivitamine olemasolevate lahenduste arendamiseks
 • Startupide osalemise ja esindamise toetamine rahvusvahelistel messidel ja konverentsidel. Vaata toetuse tingimusi
 • Startupide laienemise ja kasvu toetamiseks investoritele ja riskikapitali fondidele EdTech-de tutvustamine

Võrgustumise tegevused

 • Startupide kaasamine rahvusvahelistesse EdTech võrgustikesse. Ühine Põhjmaade võrgustikuga Nordic EdTech Forum
 • Kaks korda aastas ümarlaua korraldamine EdTech startupide teket ning arengut soodustavate hoiakute kujundamiseks koostöös avaliku sektori esindajatega
 • Startupidele meetup-de ja valdkondlike töötubade korraldamine omavahelise koostöö edendamiseks suurürituste raames (nt Latitude59, Startup Week Tallinn, XcitED
Illustration

Uute ettevõtete pealekasvu soodustamine

 • Arendusnädalavahetuse korraldamine Garage48-ga uute EdTech ideede esile toomiseks
 • Startupide ja haridusasutuste vahel koosloome käivitamine uute innovaatiliste lahenduste arendamiseks
 • Haridusvaldkonna ideede tunnustamine ja toetamine kõrgkoolide STARTER eelinkubaatori programmis
 • Teistes iduettevõtluse sektorites (nt HealthTech, MediaTech) haridusele sobivate lahenduste kaardistamine
 • Tugiteenuste pakkumine ideefaasis oleva startupi käivitamiseks koostöös Eesti startup kogukonnaga

Eesti EdTechide tutvustamine

 • Startupide kaasamine välisdelegatsioonidega kohtumistele Eesti EdTech lahenduste ja tegevuste tutvustamiseks
 • Eesti sisestel üritustel, konverentsidel EdTech tegevuste ja startupide tutvustamine ning nende kaasamine (nt EXEX Edu, EHTL suvekool jt)

Startupide nimekiri

Eestis tegutseb 30 ettevõtet seisuga september 2019

Vaata ja lae alla Eesti EdTech startupide nimekiri (inglise keeles)